آرشیو دسته بندی: اخبار

برآورد هزینه میادین گازی بالادستی برای شرکت مهندسی و توسعه نفت به پایان رسید

برآورد هزینه میادین گازی بالا دست برای شرکت مهندسی و توسعه نفت به پایان رسید.این میادین شامل اکتشاف, حفاری, سیستم عامل خشکی, خطوط لوله خشکی, جمع آوری واحدهای وابسته, امکانات فرآیندی مرکزی و انتقال می باشند